top of page

Ongevalsaangifte

Voor sportongevallen moet een speciaal formulier "ongevalsverklaring" worden ingevuld door de behandelende geneesheer.

 

Verder moeten er nog enkele andere gegevens worden ingevuld en moet het formulier ondertekend worden door de Fixit secretaris. Voor de ploegen die onder de Vlaamse Volleybalbond (VVB) vallen: Katleen Van Meer en voor Sporta: Marc Van der Veken.

 

De ongevalsverklaringen voor spelers bij Volley Vlaanderen kan je hier downloaden. Voor Sporta-leden hier.

 

Elke ongevalsaangifte dient binnen de 8 dagen na de feiten volledig ingevuld toe te komen bij het verbond. Bezorg het formulier dus tijdig aan de secretaris.

 

Voor Sporta-leden: het ingevulde formulier elektronisch bezorgen aan Marc Van der Veken, of opsturen naar:

 

Marc Van der Veken
Fourmentstraat 41
2018 Antwerpen

 

VVB-leden bezorgen het formulier zo snel mogelijk (uiterlijk vijf dagen na het ongeval) aan de secretaris (Rita).

bottom of page