top of page

Protocol spelers en trainers (Basic, U11, U13)

UPDATE 

Met ingang van 28 oktober is het enkel nog voor Basic, U11 en U13 toegestaan om te trainen.

Wat met een mogelijke besmetting?

 

Raadpleeg steeds je huisarts:

Als je klachten hebt:

 • koorts

 • hoesten of problemen met ademhalen,

 • verkouden gevoel, gecombineerd met keelpijn, spierpijn, ongewone vermoeidheid,

  hoofdpijn, geen eetlust

OF
 

Je hebt in de afgelopen twee weken nauw contact gehad met een persoon waarvan je weet dat deze corona heeft. ‘Nauw contact’ wil zeggen: langer dan 15 minuten dichtbij elkaar geweest of geknuffeld, gekust... met iemand van + 12 jaar.​

Als je beantwoordt aan één van deze twee kenmerken, dan hoor je dit te doen:

 • Deelname aan trainingen, wedstrijden of andere ploegactiviteiten wordt onmiddellijk gestaakt.

 • Verwittig sportief verantwoordelijke Lore Van Dongen: via trainer en rechtstreeks

  lorevandongen@hotmail.com

 • Houd ons op de hoogte van de uitslag van je coronatest. Werk mee met de contact tracing. Lore zal dit verder opvolgen.

 • Opnieuw deelnemen kan pas terug na groen licht van dokter (= bevestiging!) 

  De ploeg wordt op de hoogte gebracht.
  De rest van de ploeg kan blijven trainen wanneer de speler in kwestie geen ziektesymptomen vertoont. Bij twijfel kunnen leden hun dokter raadplegen.

  Heb je geen direct contact gehad met de persoon die getest moet worden?

  Dan kan je gewoon verder volleyballen (= contact van ‘tweede rang’). We volgen de situatie op en grijpen in als de situatie erom vraagt.

1.png
2.png
3.png
bottom of page